Belangenvereniging Rimburg

De Belangenvereniging Rimburg behartigt de belangen van de bewoners van Rimburg. Ons doel is Rimburg leefbaar te houden door vragen, wensen, initiatieven en problemen te bundelen en kenbaar te maken bij de aangewezen instanties. Bijvoorbeeld het Gemeentebestuur van Landgraaf, de gemeentelijke diensten, woningverenigingen, zorgverlenersorganisaties, e.d. Omgekeerd treedt de Belangenvereniging op als overlegorgaan voor de Gemeente en andere instanties. De Belangenvereniging is onafhankelijk en streeft op geen enkele wijze politieke doelstellingen na.

Onderwerpen waar de dorpsraad (het bestuur) zich mee bezighoudt zijn onder andere ondersteuning voor ouderen in het dorp, verkeer en openbaar vervoer, sociale cohesie en natuur en milieu. De belangenvereniging telt momenteel 350 leden. De Belangenvereniging Rimburg is opgericht op 25 november 2003, sindsdien ondersteunde de vereniging onder andere het initiatief voor ‘t Bakkes, realiseerde ze een dorpsontmoetingsplek en maakt ze zich sterk voor verbetering van de verkeersveiligheid.

Lidmaatschap

Er is werk genoeg te verzetten, vandaar dat we uw steun hard nodig hebben. Word daarom lid van de Belangenvereniging voor € 5 per persoon per jaar. Iedere bewoner van Rimburg kan lid worden van de vereniging. We kennen gewone leden, jeugdleden (12 - 17 jaar) en ereleden. Om lid te worden vragen we om een schriftelijke aanmelding.

Heeft u nog suggesties? Laat het ons weten en neem deel aan de ledenvergaderingen. 

Belangenvereniging Rimburg of dorpsraad?

We spreken van de ‘Belangenvereniging’ en de ‘Dorpsraad’. Om deze knoop te ontwarren: de Dorpsraad vormt het bestuur van de Belangenvereniging en vertegenwoordigt de vereniging. Het bestuur vergadert ongeveer 8 keer per jaar. Twee maal per jaar organiseert de Dorpsraad een Algemene ledenvergadering, meestal in de maanden april en november. Die vergadering is ook toegankelijk voor de niet-leden, maar deze hebben geen stemrecht.

0
Huishoudens
0
Personenautos
0
inwoners
0
Vrouwen
0
Mannen